הכלכלה ברצועת עזה דוכאה שנים על ידי סגר ישראלי, הרבה לפני פרוץ מגפת הקורונה, שפוגעת בכלל הכלכלות בעולם. כעת, על רקע התפשטות הנגיף ברצועה והגבלות נדרשות על פעילות המשק בה, המשבר עוד מעמיק. מוסדות ציבור ובתי ספר סגורים, עסקים נאלצו לנעול את שעריהם, מפעלים לא חיוניים הושבתו ובאחרים העבודה מצומצמת. הדאגה לפרנסה ולביטחון תעסוקתי ותזונתי העמיקה.

“תחת סגר כפול”, דוח חדש של גישה, בוחן איך הסגר הכפול – הידוק הגבלות התנועה על ידי ישראל מחוץ, וסגר שיושם כדי לבלום את התפשטות הנגיף מפנים – פוגע בשוק העבודה המקומי, בכוח הקנייה של התושבים, ובענפי תעשייה מרכזיים ברצועה. הדוח מתבסס על ראיונות שערך גישה עם תעשיינים, סוחרים, פועלים וכלכלנים מהרצועה, ועל דוחות שפרסמו גופים בינלאומיים ובעזה.

מתוקף שליטתה הניכרת של ישראל על היבטים רבים של החיים ברצועה, ובמיוחד שליטתה במעברים לסחורות ולאנשים בינה לבין עזה, חלה עליה חובה לנקוט בצעדים שיאפשרו לכלכלה בעזה להתמודד עם המשבר, ולמצוא דרכים לצמוח ולהתפתח.

כדי לאפשר פעילות מרבית של כלכלת הרצועה בנסיבות הנוכחיות, על ישראל לנקוט בצעדים שיסייעו ליציאה מהמשבר הנוכחי. בנוסף להימנעות מצעדי ענישה, במיוחד כאלה שנועדו לפגוע בכלכלת הרצועה, עליה, בין היתר, להסיר מגבלות על תנועת סוחרים, פועלים וסחורות; לפרסם וליישם מתווה מפורט להתמודדות עם התפרצות הנגיף ברצועה והשלכותיו; ולאפשר כניסה של חומרי גלם וציוד הנדרשים לפעילות שוטפת של הכלכלה. המלצות נוספות מופיעות בסיכום הדוח.

לקריאת הדוח החדש, לחצו כאן.