גישה מודה לגופים הבאים על תמיכתם:

Action Against Hunger

Broederlijk Delen

Danish Representative Office

DROSOS FOUNDATION

Foundation for Middle East Peace

Irish Aid

Leonard Hill Charitable Trust

New Israel Fund

NGO Development Center

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Oxfam SDC-Danida

Oxfam Novib

Rockefeller Brothers Fund

Salesforce.com Foundation (in kind donation)

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

The Embassy of Finland in Tel Aviv

United Nations Development Programme

גישה מודה גם למוקד להגנת הפרט בירושלים על ההכוונה והייעוץ.

דוחות כספיים

2020
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שני לשנת 2020
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון ראשון לשנת 2020
2019
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון רביעי לשנת 2019
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שלישי לשנת 2019
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון שני לשנת 2019
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה, כפי הגדרתה בסעיף 36א לחוק העמותות, רבעון ראשון לשנת 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007