26 בפברואר 2020. קורה שמת”ק עזה מסרב בקשות להיתרים, על אף שהן עומדות בקריטריונים ליציאה מרצועת עזה שקבעה ישראל, מהטעם שהמבקש מסר מספר טלפון “לא תקין”. בכל המקרים שהגיעו לטיפולנו במהלך…