9 מרץ, 2020
30 יולי, 2020
26 אפריל, 2020

הרשמה לעידכונים

כל העידכונים השוטפים והודעות לתקשורת של ׳גישה׳ למייל שלכם

תרמו לגישה

העמותה תלויה בנדיבותם של יחידים וקרנות, המאפשרים לעבודתנו להמשיך. אנא, עזרו לנו לשפר את חייהם של תושבי השטחים.

תרומה